?> Sơn mịn và sơn bóng khác nhau ở chổ nào
KỸ THUẬT Sơn mịn và sơn bóng khác nhau ở chổ nào

Sơn mịn và sơn bóng khác nhau ở chổ nào


Sơn mịn và sơn bóng khác nhau ở chổ nào?

 ■  Sơn mịn khả năng chùi rửa thấp, màng sơn không có bóng.

■  Sơn bóng màng sơn bóng, dễ chùi rửa và độ bền cao hơn.

Sản phẩm nổi bật

Sơn chống thấm ngoại thất cao cấp
Sơn chống thấm ngoại thất cao cấp
Giá NY:0đ/thùng
Giá KM:0đ/thùng
Sơn mịn ngoại thất cao cấp
Sơn mịn ngoại thất cao cấp
Giá NY:0đ/thùng
Giá KM:0đ/thùng
Sơn bóng nội cao cấp
Sơn bóng nội cao cấp
Giá NY:0đ/thùng
Giá KM:0đ/thùng
Sơn bóng đặc biệt ngoại thất cao cấp
Sơn bóng đặc biệt ngoại thất cao cấp
Giá NY:0đ/thùng
Giá KM:0đ/thùng